С вой на сирени на 2 юни България почита Христо Ботев

околчица
Във връзка с обявения в страната 2 юни-Ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България, чиято памет се почита с вой на сирени, Министерство на вътрешните работи уведомява всички жители на територията на Община Враца, че на същия ден в 12.00 ч. системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението ще излъчват акустичен сигнал „Въздушна опасност“, в продължение на две минути.
Съгласно утвърден от Министъра на вътрешните работи „План за провегдане на тренировка по задействие на сиренно – оповестителната система на страната на 2 юни 2017 г.“, на 02.06.2017 г., от 11:40 ч. до 12:30 ч., ще бъде извършена тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система на страната.
Тренировката се извършва за проверка на техническото състояние на Националната система и обучение на населението.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *